• 0212 945 3000 (dahili 3628 )
 • serdar@serdarkabatas.com

Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel Faaliyetler:

 • Panelist, Spondilolizis ve İstmik Spondilolistezise Yaklaşım: Olgu Sunumu, Türk Nöroşirürji Derneği SPSCG 14. İstanbul Spinal Toplantıları, Türkiye, 2012-2013
 • Panelist, Türk Nöroşirürji Derneği SPSCG Sempozyumu, Omurga Cerrahisinde Olgu Çözümlemeleri, IX.Oturum, İzmir, Türkiye, 2013
 • Konuşmacı,”iPS cells in Personalized Neurology”, 3rd Geneocell Summer School, Kocaeli Üniversitesi&Geneocell, İzmit- Kocaeli, Türkiye, 2013
 • Kongre Sekreteri, Konuşmacı, ”Santral sinir sistemi hastalıklarında klinik bazlı kök hücre uygulamaları”, Uluslararası Katılımlı 1. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi Kocaeli, Türkiye, Mart 2014
 • Panelist, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Çalıştayı, Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye, 2014
 • Oturum Başkanı, Kanıta Dayalı Tıp Açısından Servikal Disk Hernilerine Yaklaşım, Türk Nöroşirürji Derneği, Antalya, Türkiye, 2015
 • Kongre Sekreteri ve Oturum Başkanı, II. International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, Antalya, Türkiye, 2015
 • Konuşmacı, ” Spina Bifida’da Tanı ve Tedavide Planlama”, Türk Nöroşirürji Derneği 2015-2016 İstanbul Toplantıları, İstanbul, Türkiye, 2016
 • Sempozyum Sekreteri ve Oturum Başkanı, Hücresel Tedavi Ürünleri Üretim, Ruhsatlandırma Ve Klinik Kullanım Standartları/ Sorunlar, Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Sempozyumu, Acıbadem Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, 2016
 • Bilimsel Kurulda Görev Almak ve Oturum Başkanı, Konuşmacı, ”ALS ve Kök Hücre Uygulamaları”, 5. Kök Hücre Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2016

 

Katıldığı Kurslar:

 • EANS European Training Course, Prak, Çek Cumhuriyeti, 2002
 • EANS European Training Course, Bonn, Almanya, 2003
 • EANS European Training Course, Budapeşte, Macaristan, 2004
 • EANS European Training Course, Selanik, Yunanistan, 2005
 • Aegean Spine Review Cadaver Course, İzmir, Türkiye, 2005
 • Aospine Interactive Course, İstanbul, Türkiye, 2006
 • Working with Rats in Research Settings, Collaborative Institutional Training Initiative, Boston, USA, 2007
 • Working with Mice in Research Settings, Collaborative Institutional Training Initiative, Boston, USA, 2007
 • Post-Procedure Care of Rodents, Collaborative Institutional Training Initiative, Boston, USA, 2007
 • Biosecurity, Collaborative Institutional Training Initiative, Boston, USA, 2007
 • Human Research, Collaborative Institutional Training Initiative, Boston, USA, 2007
 • Türk Omurga Derneği Eğitici Eğitimi Kursu Programı,İstanbul, 2016

 

Sertifikalar:

 • Humane Care & Use of Laboratory Animals in Research and Teaching, Harvard Medical Area, Boston, USA, 2007
 • Working with Rats in Research Settings course on Research Training, Boston, USA, 2007
 • Working with Mice in Research Settings course on Research Training, Boston, USA, 2007
 • Post-Procedure Care of Mice and Rats in Research: Reducing Pain and Distress course on Research Training, Boston, USA, 2007